Privacy statement Acsense

Inleiding

Acsense neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij u uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kunt u in dit Privacy Statement lezen over uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens. We raden u aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met ons via [email protected].
 

Wie is Acsense?

Acsense is de besloten vennootschap Acsense Marketing & Sales B.V., kantoorhoudende te (7772 AD) Hardenberg aan Voorstraat, 40, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 08206845.
Acsense is ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens door Acsense de verwerkingsverantwoordelijke.
Acsense heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. U kunt J Brink bereiken via [email protected].
 

Hoe gebruikt Acsense uw gegevens?

Hieronder vindt u een overzicht van de doeleinden waarvoor Acsense persoonsgegevens over u verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Acsense voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Acsense worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.
 
Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie
Doeleinde:
Financiële administratie
Gegevens:
Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), Openstaande saldo
Grondslag:
Wettelijke verplichting
Bewaartermijn:
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
 
 
Doeleinde:
Beheer van bestellingen
Gegevens:
NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Inhoud van de klacht, KvK nummer, BTW-nummer, Klantnummer
Grondslag:
Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
 
 
Doeleinde:
Facturatie
Gegevens:
NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Inhoud van de klacht, KvK nummer, BTW-nummer, Klantnummer
Grondslag:
Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
 
 
Doeleinde:
Verlenen van de dienst zelf
Gegevens:
NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag:
Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
 
 
Doeleinde:
Facturatie
Gegevens:
NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag:
Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
 
 
Doeleinde:
CRM
Gegevens:
Naam, E-mailadres, Locatie, Social media account, Telefoonnummer, Profielfoto
Grondslag:
Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang:
Commercieel belang
Bewaartermijn:
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
 
 
Doeleinde:
Sollicitatie
Gegevens:
Naam, E-mailadres, Locatie, Social media account, Telefoonnummer, Profielfoto
Grondslag:
Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang:
Commercieel belang
Bewaartermijn:
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
 
 
 
Marketing
Doeleinde:
Direct marketing
Gegevens:
Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Social media account, Post/factuuradres
Grondslag:
Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang:
Commercieel belang
Bewaartermijn:
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
 
 
Doeleinde:
Affiliate marketing
Gegevens:
Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Social media account, Post/factuuradres
Grondslag:
Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang:
Commercieel belang
Bewaartermijn:
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
 
 
Doeleinde:
Nieuwsbrief
Gegevens:
Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Social media account, Post/factuuradres
Grondslag:
Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang:
Commercieel belang
Bewaartermijn:
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
 
 
Doeleinde:
Retargeting
Gegevens:
Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Social media account, Post/factuuradres
Grondslag:
Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang:
Commercieel belang
Bewaartermijn:
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
 
 
Doeleinde:
Social media marketing
Gegevens:
Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Social media account, Post/factuuradres
Grondslag:
Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang:
Commercieel belang
Bewaartermijn:
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
 
 
 
Website
Doeleinde:
Website analytics
Gegevens:
Surfgedrag, Locatie
Grondslag:
Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang:
Commercieel belang
Bewaartermijn:
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
 
 
 
Onderzoek & Ontwikkeling
Doeleinde:
Marktonderzoek
Gegevens:
Gewoonten, Levensstijl, Surfgedrag, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Gegevens over het gedrag
Grondslag:
Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang:
Commercieel belang
Bewaartermijn:
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
 
 
 

Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens?

Acsense heeft gegevens over u in bezit, omdat u gegevens aan ons verstrekt heeft, en omdat Acsense gegevens van andere partijen heeft verkregen. Die andere partijen zijn: Google, LinkedIn, Facebook, Online Succes en partners.
 

Wat zijn uw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik u over een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens en de verwerking ervan:
 
Inzage
U kunt uw eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in uw account. Als u de persoonsgegevens wilt zien die bij Acsense over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen.
 
Wijzigen
Als u veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die u heeft gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die u niet zelf in uw account kan veranderen, kunt u een verzoek hiertoe doen bij Acsense. U kunt verzoeken dat Acsense uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.
 
Beperken van de verwerking
U heeft daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Acsense te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.
 
Recht van bezwaar
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Acsense of een derde plaatsvindt, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.
 
Gegevensoverdracht
U heeft het recht uw persoonsgegevens van Acsense te verkrijgen. Acsense zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun u uw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.
 
Toestemming intrekken
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking uw toestemming is, heeft u het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Acsense u daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.
 
Reactie door Acsense
Een verzoek kan verstuurd worden naar [email protected]. Acsense zal uw verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Acsense een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Acsense uw verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.
 

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:
  • Verwerkers
  • Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een overeenkomst tussen u en Acsense
Het kan zijn dat Acsense verplicht is uw gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.
 

Doorgifte aan derde landen of internationale organisaties

Om (bijvoorbeeld) technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat uw (persoons)gegevens worden doorgegeven aan aan Acsense gelieerde ondernemingen buiten de Europese Economische Ruimte. Omdat de regelgeving op het gebied van de privacybescherming daar mogelijk niet eenzelfde bescherming biedt als binnen de Europese Economische Ruimte, zal Acsense gebruik maken van het Privacy Shield of de EU Model Clauses om uw privacy zoveel mogelijk te beschermen. Wanneer dat niet mogelijk is, zal Acsense aan u toestemming vragen om uw (persoons)gegevens naar landen zonder passend beschermingsniveau door te gegeven. Deze toestemming kunt u te allen tijde intrekken.
 

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Acsense ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Acsense worden meegestuurd aan uw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van uw computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van Acsense worden geplaatst, kunnen uw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.
 

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren u daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.
 

Waar kan u terecht met klachten en vragen?

Mocht u nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Acsense uw gegevens gebruikt, dan kunt u een e-mail sturen naar  [email protected]. Ook als u een klacht heeft over de manier waarop Acsense uw gegevens verwerkt, kunt u een e-mail sturen naar [email protected]. Daarnaast kan u ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Heeft u een vraag?

Wij helpen u graag met uw vragen.

Onze laatste marketing artikelen

Wij verwelkomen onze nieuwe opdrachtgevers

Klaar voor de start?

Onze bijzondere werkplek

Mogen wij aan u voorstellen…